The market lodge
Image default
Recreation / Travel

Het nut van een arbodienst

 

Waar de maatschappij en de dagelijkse manier van leven continu blijven veranderen, is dit in het bedrijfsleven ook zeker het geval. Zo veranderen niet alleen maar de wensen en behoeften van consumenten of de samenstelling van het gehele bedrijf, maar bijvoorbeeld ook enkele voorwaarden of verplichtingen waar een bedrijf aan zal moeten voldoen. Zo was ieder bedrijf zich vroeger verplicht om zich aan te melden of aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Dit is echter tegenwoordig niet langer meer verplicht voor een onderneming, en dus heeft de organisatie zelf de mogelijkheid om te kiezen zich aan te sluiten bij een arbodienst, of dat ze dat niet gaan doen. Toch is over de jaren gebleken dat de meeste bedrijven het nog steeds fijn vinden om verbonden te zijn met een arbodienst. De reden hiervoor is vrij simpel: op het moment dat een bedrijf nog staat ingeschreven bij een arbodienst kan deze op elk moment gebruik maken van de begeleiding die wordt geboden, en daarnaast ook advies kan vragen bij de arbodienst wanneer blijkt dat daar behoefte aan is. Naast het geven van advies en begeleiding waar dit nodig geacht wordt door het bedrijf zelf, is het managen van het verzuim ook een van de werkzaamheden van een arbodienst (indien deze is ingeschakeld door het bedrijf). Op het gebied van verzuimmanagement kan een arbodienst een probleemanalyse opstellen en zodoende kan de werkgever samen met de desbetreffende werknemer die langdurig ziek is of is geweest een plan opstellen voor de re-integratie binnen het bedrijf en de functie van de werknemer. Echter is dit alleen mogelijk aan de hand van de probleemanalyse van de arbodienst en indien de werknemer niet arbeidsongeschikt is verklaard door de arbodienst. Mocht jij als werkgever gebruik willen maken van een arbodienst, neem dan even een kijkje op de volgende website van www.loopbaannederland.nl.

http://www.loopbaannederland.nl